Vigtig information om funktionalitet, oplysninger på og ansvarsbegrænsninger ved anvendelsen af KommuneKredit hjemmeside og web-miljøer, samt kursinformation. 
KommuneKredit har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og/eller udeladelser. Læs mere her
Beregning
Aftalelån
 
Nominelt beløb
Danske kroner DKK - (kontakt venligst Udlånsafdelingen ved beregning af lån i fremmed valuta)
 
evt. diskonteringsfaktor % så vises nutidsværdi af ydelser ved den opgivne diskonteringsfaktor, standard diskonteringsfaktor = effektiv rente giver nutidsværdi = hovedstol
 
Rente
 
 
Amortisering
 

 
Terminer
Renteterminer pr. år

 
Afdrag pr. år

Antal afdragsterminer skal altid være mindre eller lig med antal renteterminer
 
Løbetid
Løbetid i år


Kontakt venligst KommuneKredit hvis der ønskes en beregning med en løbetid på over 25 år.
 
Renteaftale gældende i


 
Dato
Afvikling 05-21-2022  
 
Rapporttype
Rapporter

 
 
 
Den beregnede rente er vejledende. Kontakt venligst KommuneKredits udlånsafdeling på kunde@kommunekredit.dk hvis du ønsker at modtage et forslag til finansiering.